UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAMUJU

Unggul Berbasis Ecodesign

(The Social Entrepreneurship University)

Shalat

Allah Swt berfirman dalam surat Al-kautsar ayat 2, “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”. Ayat tersebut menunjukan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini, bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat al-maun ayat 4-5 “maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya”. Apa sebenarrnya yang terkandung dalam sholat sehingga Allah Swt begitu memerintahkannya bahkan mengancam orang-orang yang lalai dengan ancaman yang keras apalagi orang yang meninggalkannya. Allah Swt memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mu’min dan yang kafir, selain itu sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, dalam sebuah hadits qudsy dikatakan “kedekatan seorang hamba kepada-ku,seperti sesuatu yang aku fardukan (wajibkan ) padanya. dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, sehingga aku mencintainya, maka aku menjadi telinga yang ia pergunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku sungguh aku akan memberinya dan bila ia berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkan.

Download Artikel medicinesure.com Lengkap : keutamaan-shalat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest